Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги

№4, 2017 йил июль-август
Юлдашев Н.Н. Ўзбекистонда оила институтига таъсир этувчи демографик жараёнлардаги ўзгаришлар (515 KB)
Ахмедов И. А.,
Нематов И.У.,
Салимов А.А.
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари битирувчилари бандлигини таъминлашнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш (535 KB)
№3, 2017 йил май-июнь
Анаркулов Ф.А. Қурилиш индустрияси тармоғида инсон ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги омиллари (585 KB)
№2, 2017 йил март-апрель
Бобаназарова Ж.Х. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ижтимоий ҳимоянинг аҳамияти (458 KB)
№1, 2017 йил январь-февраль
Мирзакаримова М.,
Рахимова У.
Таълим хизматлари бозори ва меҳнат бозорини мувофиқлаштириш ёшлар бандлиги омили сифатида (387 KB)
Арабов Н.У. Меҳнат бозори инфратузилмасининг ривожланиш самарадорлигини комплекс баҳолаш (515 KB)
№6, 2016 йил ноябрь-декабрь
Султанов Ж.А. Хоразм вилояти аҳoлисининг миграция жараёнлари хусусиятлари (321 KB)
Ганиев О. Актуальные проблемы развития пенсионной системы Узбекистана (438 KB)
Касимова Г.А. Бандлик – ижтимоий сиёсатнинг устувор йўналишидир (355 KB)
Юлдашев Н.Н. Умумтаълим мактаблари ва касб-ҳунар коллежлари ўқувчилари минтақа меҳнат салоҳиятининг бирламчи асоси (636 KB)

Pages