Инвестициялар ва инвестицион фаолият

№6, 2017 йил ноябрь-декабрь
Хожиматов Р.Х. Эркин иқтисодий ҳудудларнинг инвестицион капитал оқимини таъминлашдаги ўрни (394 KB)
№4, 2017 йил июль-август
Камилова И.Х. Иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришда тижорат банклари инвестицион кредитларининг ролини ошириш (377 KB)
Матёқубова Д.О. Банкларда инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш ва мониторингини ташкил этиш хусусиятлари (350 KB)
Бозоров Р.Ҳ. Лизинг – инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришнинг муҳим шакли (478 KB)
№3, 2017 йил май-июнь
Шакирова Г.Ш.,
Қозақова М.Ш.
Хорижий инвестицияларни ўзбекистон иқтисодиётига жалб этишни такомиллаштириш йўллари (520 KB)
Обидов С.М. Мамлакатимиз реал сектор корхоналарига инвестициялар жалб қилиш ҳолати ва уларни баҳолаш усуллари (423 KB)
№2, 2017 йил март-апрель
Умаралиев Б.А. Ўзбекистон Республикаси қора металлургия корхоналарини модернизациялашнинг инновацион-инвестицион усулларини такомиллаштириш йўналишлари (501 KB)
Акрамов С.А. Мамлакатимизда акциядорлик жамиятларининг инвестицион жозибадорлигини ошириш йўллари (507 KB)
№1, 2017 йил январь-февраль
Назарова Р. Р.,
Турахонов С.Р.
Оценка инвестиционной деятельности предприятий машиностроительной промышленности Узбекистана (473 KB)
Эргашев И. И. Венчур капитали хизмат кўрсатиш соҳасида инновацион фаолиятни инвестициялашнинг манбаи сифатида (474 KB)

Pages