Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш

№1, 2017 йил январь-февраль
Қурбанов З.Н.,
Исаев Ф.И.
Иқтисодий барқарорликни ифодаловчи кўрсаткичлар таҳлили (515 KB)
Исломов А.А. Ишлаб чиқариш кучларини жойлаштиришнинг назарий асослари (353 KB)
№6, 2016 йил ноябрь-декабрь
Ахмедов У.Қ. Уй хўжалиги тушунчасининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти ва унинг оила билан узвий боғлиқлиги (293 KB)
Қобилов Ш.Р. Тараққиётнинг «ўзбек модели» ва ижтимоий-иқтисодий хавфсизлик (429 KB)
№5, 2016 йил сентябрь-октябрь
Акрамов Э.А. ПРИНЦИПЫ «УЗБЕКСКОЙ МОДЕЛИ» ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (328 KB)
Умаров Ф.У. Ўзбекистон иқтисодиётини барқарор ривожлантиришда давлат дастурларининг аҳамияти ва роли (406 KB)
Мирзарайимов Д.У.,
Зокиров Ш.Э.
Қайта ишловчи саноатдаги таркибий ўзгаришларнинг бандлик ва иқтисодий ўсишга таъсири (578 KB)
Дускобилов У.Ш. Монетар сиёсатни амалга ошириш борасидаги классик ёндашувларнинг макроиқтисодий барқарорликни таъминлашдаги аҳамияти (328 KB)
№4, 2016 йил июль-август
Мадраҳимов У.А. Иқтисодий ўсишга ялпи талаб ва унинг таркиби таъсири (407 KB)
№3, 2016 йил май-июнь
Мадраҳимов У.А. Иқтисодиёт тармоқларининг самарадорлигини баҳолаш (793 KB)

Pages