Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши

№6, 2017 йил ноябрь-декабрь
Исаев Ф.И. Солиқ имтиёзларининг солиқ юки кўрсаткичига таъсири таҳлили (495 KB)
Жалилов Ш.Қ. Ўзбекистон ёқилғи-энергетика тармоғи корхоналарининг солиққа тортиш тизимини ривожлантириш йўналишлари ва муаммолари (380 KB)
Қиличева Ф.Б.,
Раҳматова М.Ғ.
Ҳудудларни ривожлантириш ҳамда маҳаллий бюджетларнинг молиявий мустақиллигини таъминлашда бюджетлараро трансферелар ва солиқларнинг ўрни (411 KB)
Шарипов Ф.Ғ. Критeрии устaнaвлeния тaмoжeнныx тaрифoв в рaзличныx стрaнax и иx влияниe нa гoсудaрствeнный бюджeт (501 KB)
Қўлдошев Қ.М.,
Баратова Д.А.
Ўзаро суғуртанинг пайдо бўлиши ва ривожланиши, Ўзбекистонда уни жорий этишнинг афзалликлари (354 KB)
№5, 2017 йил сентябрь-октябрь
Исаев Х.М. Давлат бюджетини шакллантиришда тўғри ва эгри солиқларнинг ўрни (314 KB)
Баратова Д.А. Ўзбекистонда суғурта бозорининг ривожланиш кўрсаткичлари ва аҳолига хизмат кўрсатишдаги ўрни (561 KB)
№4, 2017 йил июль-август
Жалилов Ш.Қ. Ёқилғи-энергетика корхоналарини солиққа тортиш тизимини ислоҳ қилишнинг замонавий йўналишлари (312 KB)
№2, 2017 йил март-апрель
Бозоров А.А. Иқтисодиётни тартибга солишда солиқларнинг объектив зарурлиги ҳамда мамлакат иқтисодиёти ривожида тутган ўрни (481 KB)
Исламкулов А.Х. Маҳаллий бюджетлар даромадларини шакллантиришда солиқ потенциалидан фойдаланиш масалалари (415 KB)

Pages