Туризм ва хизмат кўрсатиш

№5, 2016 йил сентябрь-октябрь
Алимов А.К. Қорақалпоғистон Республикасида экотуризмни ривожлантиришда қуйи Амударё биосфера резерватининг роли (656 KB)
Урунбаева Ю.П. Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш асосида аҳоли бўш вақтини кўпайтириш имкониятлари (319 KB)
Абдуллаев Ф.О.,
Хамраев Қ.И.
Туризм соҳасининг барқарор ривожланиш кўрсаткичлари тизимини яратишда турли хил ёндашувлар (491 KB)
Норкулова Д.З. Ўзбекистонда санатор-курорт хизматларини такомиллаштириш йўллари (408 KB)
Ташназаров С.А. Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожланишида синергетик ёндашувнинг намоён бўлиш хусусиятлари (374 KB)
№4, 2016 йил июль-август
Усманова З.И. Туристик-рекреацион хизматларнинг рақобатбардошлигига таъсир этувчи сервисли хизмат кўрсатишини баҳолаш (768 KB)
Таирова М.М. Логистик тизимлар тафсилоти ва уларнинг илмий таснифланиши (318 KB)
Носирова Н.Ж. Ўзбекистонда логистиканинг хизматининг ривожланиши ва истиқболи (311 KB)
Алимова М.Т. Туризм тизимига оид категорияларнинг илмий-назарий талқини ва таърифларини такомиллаштириш (403 KB)
Норкулова Д.З. Ўзбекистонда социал туризм хизматларини кўрсатувчи болалар ва ёшлар оромгоҳлар фаолиятини такомиллаштириш (281 KB)

Pages