Халқаро иқтисодий муносабатлар

№5, 2017 йил сентябрь-октябрь
Юсупов А.С. Евросиё иқтисодий ҳамжамияти (ЕВРАЗЭС): минтақавий интеграциялашув шарт-шароитлари ва истиқболлари (513 KB)
№4, 2017 йил июль-август
Мирзаев М.М. Жаҳон бозорига фаол чиқиб бориш: ташқи савдони тартибга солишнинг замонавий усуллари (509 KB)
№3, 2017 йил май-июнь
Махмудов Ш.,
Исаев Р.А.
Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолияти ривожида енгил саноатнинг ўрни (410 KB)
Шарипов Ф.Ғ. Жaҳон нapxлapини бeлгилaш ва унгa тaъсиp қилувчи омиллap, бозоpдa қўллaнувчи нapx стpaтeгиялapи (383 KB)
№1, 2017 йил январь-февраль
Абдураҳимова Ҳ.Н. Экспорт-импорт операцияларини суғурталаш хусусиятлари ва уларни такомиллаштириш (317 KB)
Вохидова М.Х. Таиланд ва Сингапур давлатларининг тадбиркорликни ривожлантириш тажрибасини Ўзбекистонда татбиқ қилиш имкониятлари (338 KB)
№6, 2016 йил ноябрь-декабрь
Искандаров С.Т. Сабзавот маҳсулотларини ички ва ташқи бозорларда сотиш механизмини такомиллаштириш (280 KB)
Халиков У.Р. Фонд бозори: назария ва талқин (388 KB)
№5, 2016 йил сентябрь-октябрь
Алладустов Р. Жаҳон молия бозорининг таркиби ва ривожланиш хусусиятлари (393 KB)
Нормуродов Х.Э. Моддий ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш инфратузилмасини ривожлантиришнинг хорижий мамлакатлар тажрибалари (390 KB)

Pages